Advies bij het kopen, verkopen en overlaten van bedrijven

Waardebepaling, advies en begeleiding bij kopen en verkopen van familieondernemingen of KMOs

 

Zoekt u een bedrijf te kopen? Of wilt u uw bedrijf verkopen? Of denkt u er aan uw bedrijf over te laten aan de opvolgers? 


Wat kan 4BetterResults dan voor u doen?

We helpen u doorheen gans het proces. Telkens met mensen die ervaring hebben in dit specifieke domein.


Bij de scouting:

 • Potentiële kopers zoeken (soms anoniem)
 • Potentieel te kopen bedrijven zoeken (soms anoniem)


Bij de onderhandelingen

 • "Aan tafel" helpen bij de onderhandelingen, negotiatiestrategieën uitwerken
 • Achter de schermen negotiatieadvies geven 


Bij het maken van de overeenkomst

 • Zorgen voor alle documenten
 • Zorgen voor een goed management van alle te nemen stappen en beslissingen


Na het maken van de overeenkomst

 • Zorgen dat het bedrijf optimaal de doelstellingen realiseert, zodat de nieuwe eigenaar zijn verplichtingen kan nakomen, en zodat de continuïteit van het bedrijf optimaal gewaarborgd wordt.Waarom zou u met 4BetterResults samen werken?

Er zijn vele adviseurs en begeleiders op de markt die helpen bij "Mergers and Acquisitions" (M&A's). Misschien denkt u: waarom zou ik hiervoor samen werken met 4BetterResults? Waarin zijn wij dan anders? Wel, we denken verder mee. We stoppen niet bij de deal, maar denken net aan de periode daar achter; aan de resultaten die zullen gehaald moeten worden.


Als u een bedrijf wenst te kopen?

 • Denken we al tijdens het verkoopproces (of zelfs er voor) mee hoe u de resultaten in uw toekomstig bedrijf na de overname of fusie kunt optimaliseren. Want we weten dat het net in dit verkoopsproces is dat er heel veel waarde wordt gecreëerd. 
 • Ook nadat de overeenkomst gesloten is, kunnen we samen zorgen voor veel betere resultaten. 

Als u een bedrijf wenst over te laten?

 • Wilt u uw bedrijf in zeer gezonde conditie overlaten? Wilt u dat het optimale resultaten creëert? Dit verhoogt de levenskansen en verhoogt de waarde van de onderneming. Samen zorgen we voor die optimale resultaten.
 • Denken we al voor het overlatingsproces na over hoe u de toekomst van het bedrijf optimaal kunt garanderen, en hoe u de opvolgers optimaal kunt helpen ter voorbereiding van hun nieuwe zware taak
Als u een bedrijf wenst te verkopen?

 • Denken we samen met u na over hoe de toekomstige eigenaar het bedrijf zal kunnen terug verdienen. Hoe beter hij dit kan, hoe hoger uw potentiële verkoopprijs en hoe groter de kans dat het bedrijf succesvol blijft bestaan. 


Samen zorgen we er voor dat het zowel de opvolger als de verkoper optimaal gaat. Dat is in het belang van alle partijen.
of mail ons eenvoudig op 
interim-management@4BetterResults.be

Of bel ons op 056 / 53 12 00
(0032 56 53 12 00)