Crisismanagement

Haal uw bedrijf snel uit een crisis


      Of het economisch nu juist goed gaat of slecht, vaak zijn er bedrijven die in een crisis terechtkomen en tijdelijk moeite hebben om uit die crisis te geraken.

We hebben een aantal crisismanagers die gespecialiseerd zijn om een bedrijf snel uit een crisis te halen.


De grootse succesfactoren voor een goed crisismanagement?

Drie zaken zijn primordiaal belangrijk voor een efficiënt crisismanagement:

  1. Een snelle en juiste analyse van de situatie waarin de KMO of het bedrijf zich bevindt. Het is meestal niet door aan vele verschillende aspecten te sleutelen dat een bedrijf uit de crisis gehaald wordt. Middelen zijn schaars en focus is belangrijk. Vaak is het door te focussen op een beperkt aantal aspecten en daar de juiste managementbeslissingen voor uit te voeren, dat een bedrijf snelst doorheen de crisis komt. Maar dan moet je wel op het juiste focussen, en dit is vaak minder evident dan het lijkt.
  2. Een crisismanager met een zeer goed toepasbare en toch betaalbare ervaring. Het is nodig dat de crisismanager voldoende tijd kan investeren in het verbeteren van het bedrijf. Een hoog dagtarief kan hierbij een drempel zijn. In sommige gevallen worden we ook in functie van resultaten verloond. Ook alternatieve vormen van verloning zijn bespreekbaar.
  3. Snel handelen is de boodschap. In een crisissituatie eet tijd geld. Ons snel contacteren om snel te kunnen zien of we u kunnen helpen, is essentieel en kost u op zich geen geld (een eerste gesprek is gratis).


Is 4BetterResults gespecialiseerd in crisismanagement?

Ongeveer 20% van onze interim management opdrachten zijn crisismanagement. Bij 80% van onze klanten gaat het goed maar willen ze hun bedrijf nog beter laten worden. (Dit heeft als voordeel dat u ons noch intern, noch naar buiten toe als crisismanager hoeft voor te stellen.)

Onze opdrachten inzake crisismanagement vinden meestal plaats in KMO's in gans Vlaanderen (of voor Nederland MKB's). Ook kleinere non-profictorganisaties kunnen we helpen.


Hoe gaat crisismanagement concreet in zijn werk?

Na een korte maar grondige analyses, bepaalt u samen met ons de domeinen, resultaten en acties waarop we zullen focussen om uw bedrijf zo snel mogelijk uit de crisis te halen. Deze analyse neemt meestal enkele dagen in beslag, maar kan soms sneller, zelfs in een halve dag gebeuren. Alles hangt af van de complexiteit van de situatie waarin uw KMO, bedrijf of non-profit organisatie zich bevindt.

We gieten de acties samen in een plan, en u beslist telkens wat er gebeurt en wie wat doet. U houdt gedurende gans het traject de volledige controle over uw bedrijf. We stoppen zeker niet bij advies, maar helpen bij de uitvoering: wij zijn zeer duidelijk in ons advies en helpen overal bij het uitvoeren waar u het wenst. Soms neemt - als de klant het wenst - het crisismanagement de vorm aan deeltijds of voltijds van interim-management.


De belangrijkste tips als u uw bedrijf uit de crisis wilt halen?

  1. Snel afspraken maken met een of meerdere personen of bedrijven waarvan u denkt dat ze uw KMO (of MKB) uit de crisis kunnen halen
  2. Weeg hun ervaring inzake crisismanagement tegen elkaar af. Ook prijzen kunnen nogal sterk verschillen en het zijn niet noodzakelijk de duurdere crisismanagers die beter zijn.
  3. Tijd is een zeer belangrijke factor in crisismanagement. Tijd eet geld weg. Snelheid is zeer belangrijk. Een snelle start met een intensief crisismanagement (zo een intensieve begeleiding hoeft trouwens zeker niet lang te duren) is vaak de snelste en goedkoopste of meest kostenbesparende oplossing om uw bedrijf snel door een crisis te loodsen.


Samen de crisis managen


       U staat er zeker niet alleen voor. We helpen u als crisismanager waar u het wenst bij het uitvoeren van praktische zaken. Als u dat wenst, nemen we alle praktische zaken op ons.

Maar er is meer. Door de vele experten waarmee 4BetterResults samen kan werken, kunnen we daar waar nodig - want de kosten moeten zo laag mogelijk gehouden worden - mensen met een andere specialiteit inschakelen, soms voor slechts enkele uren, zodat we nog sneller en kostenefficiënter uit de crisis geraken.


WCO en crisismanagement

Sinds april 2009 is het 'gerechtelijk akkoord' vervangend oor 'de wet op de continuïteit van de ondernemingen' of kortweg 'WCO'. Wanneer je een WCO-akkoord hebt, kunnen we u helpen me de doorstart. Ook voor het verkrijgen van de WCO kunnen we u helpen.


Wat als u de indruk hebt dat uw bedrijf in een crisis terecht komt?

Dit is het tijdstip waarop je best niet wacht, en ons snel contacteert, zodat we samen kunnen zien of we uw bedrijf (nog) kunnen helpen.

Dit kan hard klinken, maar heel wat bedrijven zijn er soms slechter aan toe dan de eigenaars vermoeden.

Anderzijds zien we dikwijls  bedrijven in een terminale crisissituatie die we redelijk makkelijk en goedkoop met een eenvoudige turnaround hadden kunnen redden, waren ze een jaar eerder komen aankloppen.


Wacht niet met crisismanagement tot het (bijna) te laat is...
neem best meteen contact...
het wordt alleen duurder door te wachten.