Enkele voorbeelden van recent uitgevoerde KMO advies-, begeleidings- en uitvoeringsprojecten op maatProject type: Change management, efficiëntieverbetering

 • Project: Structureren en resultaatgerichter maken van het bedrijf
 • Klant: Bureau in de evenementenbranche
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 9 werkdagenProject type: Strategie

 • Project: Samen met de leden van de Raad van Bestuur de strategie van een non-profit organisatie uitwerken
 • Klant: Kwaliteitskeurmerk organisatie
 • 4BetterResults.be mankracht: Ongeveer 6 dagenProject type: Strategie

 • Project: Directieteam voelde dat ze te weinig in één gezamenlijke richting werkten en wilden daarom samen de strategie optimaliseren
 • Klant: Productiebedrijf, 130 werknemers
 • 4BetterResults.be mankracht: Ongeveer 7 dagen

Wilt u meer weten over onze standaard manier van aanpakken? U vindt info in onze brochure Kies uw juiste Strategie.Project type: Verkopen bedrijf

 • Project: Bedrijfsleider wenste het bedrijf te verkopen, zocht een geschikte overnemer, wat hem nagenoeg onmogelijk leek gezien de verregaande specialisatie. Project is prima geslaagd.
 • Klant: Technologisch productiebedrijf in een specifieke nicheProject type: Verkoopsklaar maken bedrijf

 • Project: De zaakvoerder van een import- en distributiebedrijf wilde een deel van zijn activiteiten afbouwen en verkopen.
 • Klant: import- en distributiebedrijf
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 1 dag per maandProject type: Financieel

 • Project: De zaakvoerder heeft al heel wat gegevens, maar wil beter weten hoeveel zijn klantenorders opbrengen, zodat hij zich met zijn bedrijf meer kan toespitsen op die groepen of soorten orders die hem het meest opbrengen
 • Klant: productiebedrijf
 • 4BetterResults.be mankracht: In ongeveer 2 dagen hebben we een Activity Based Costing (ABC) "light" toegepast. Op basis daarvan was de informatievraag opgelost.


Project type: Financieel

 • Project: Zaakvoerder wil financieel klankbord
 • Klant: dienstenbedrijf met een 7-tal vestigingen
 • 4BetterResults.be mankracht: analyse 1 dag. Nadien regelmatige financiële overlegmeetings van een halve dag.Project type: Financieel

 • Project: Zaakvoerder heeft behoefte aan een financieel manager, maar niet voltijds.
 • Klant: Voedingsbranche, productie
 • 4BetterResults.be mankracht: 1 dag per twee wekenProject type: klantentevredenheid bevragen

 • Project: Bedrijfsleider wenst beter te detecteren wanneer een klant problemen heeft, wenst beter zicht te hebben op hoe ze hun product kunnen verbeteren en wenst referenties te verzamelen door met een heel eenvoudige klantentevredenheidsbevraging te werken. De klanten vullen deze bevraging in via internet.
 • Klant productie en verkoop beveiligingsapparatuur
 • 4BetterResults.be mankracht: 1 dag (inbegrepen: opzetten volledig systeem, werkklaar, software inbegrepen)Project type: Personeel 

 • Project: Personeelsdag moest leiden tot beter teamwerk
 • Klant: non-profit organisatie
 • 4BetterResults.be mankracht: 2 dagenProject type: Personeel

 • Project: Bedrijfsleider wenste zijn secretaresse te laten opleiden zodat ze de belangrijkste taken inzake personeelsmanagement kon doen (als een HR manager, als een deel van haar functie)
 • Klant: bedrijf actief in productie en distributie
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 6 dagenProject type: Personeel

 • Project: Zaakvoerder wilde dat alle personeelsleden constructief samen dachten over hoe ze het bedrijf - over de diverse vestigingen heen - konden verbeteren
 • Klant: winkelketen met 3 vestigingen
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 2 dagenProject type: Personeel

 • Project: Bedrijfsleider wenste zijn bedrijf te laten doorlichten op vlak van personeelsbeleid
 • Klant: Productieonderneming, ongeveer 80 werknemers
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 5 dagen, inclusief eindpresentatie en basiscoaching van de persoon die zich verder over HR zal ontfermenProject type: Marketing plan maken

 • Project: Succesvol bedrijf had nog nooit echt moeite moeten doen om klanten te winnen, maar dit was nu aan het veranderen. Wenste een volledig uitgewerkt marketing plan
 • Klant: Import en distributiebedrijf, metaal
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 11 dagen

Zie voor meer info over onze standaardaanpak ook: infobrochure marketingplan.Project type: Internationalisering

 • Project: bedrijf wenste internationaal uit te breiden, opzetten verkoopsnetwerk
 • Klant: softwarebedrijf
 • 4BetterResults.be mankracht: 2 dagen per maandProject type: Structureren bedrijf

 • Project: Bedrijf is gaandeweg gegroeid tot een 15-tal werknemers en voelt de behoefte aan duidelijker werkafspraken
 • Klant: bouwbedrijf
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 1 dag per maandProject: Structureren

 • Project: Bedrijf heeft al héél veel zaken uitgewerkt. Nauwkeurige functiebeschrijvingen, zorgvuldig uitgewerkte "code of conduct", uitgewerkte procedures en dergelijke, maar het wordt allemaal te weinig gebruikt. De resultaten zijn ook slecht en moeten dringend verbeteren
 • Klant: toonaangevend bedrijf in de modebranche
 • 4BetterResults.be mankracht: 5 dagen om de organisatie resultaatgericht te maken en het kader te creëren zodat de relevante zaken die ontwikkeld zijn, ook worden gebruikt.Project type: Structureren

 • Project: Bedrijfsleider wenst efficiënter en resultaatgerichter te werken. Wil ook dat alle medewerkers met dezelfde energie betere resultaten halen.
 • Klant: productiebedrijf met 6-tal werkkrachten
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer 10 dagen

Voor onze standaardaanpak: zie brochure structureren bedrijf.


Project type: Management overleg

 • Project: zaakvoerders van een goed lopend bedrijf wensen regelmatig managementoverleg om de strategie bij te sturen, om zodoende betere eindresultaten te bekomen (omzet, operationele winst, bestaanszekerheid)
 • Klant: drukkerij
 • 4BetterResults.be mankracht: ongeveer een halve dag per maand

Zie ook voor meer info: brochure managementoverleg.Project type: Bedrijfseconomisch

 • Project: zaakvoerder wenste een business plan
 • Klant: productiebedrijf 100-tal werknemers
 • 4BetterResults.be mankracht: 10 werkdagen


Dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden van recent uitgevoerde projecten. Wenst u te weten wat we voor u kunnen doen? Aarzel niet om ons te vragen eens langs te komen voor een verkennend gesprek. Geef ons een seintje op info@4BetterResults.be of op 056 53 12 00. U zal snel weten wat we wel en niet voor u kunnen doen.