Subsidies:


KMO-portefeuille: tot 15.000 euro subsidie

4BetterResults.be is erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de kmoportefeuille. Er zijn diverse vormen van subsidie mogelijk, dit voor:

  • Advies (management advies, consulting). Vaak groeimanagement of 'gazellesprong". Soms versterken, verbeteren van een KMO. Soms structureren van een KMO. Andere adviesprojecten zijn ook mogelijk.
  • Strategisch advies, herpositionering, internationalisering.
  • Opleiding. Zowel intern als in open vorm (waarop deelnemers van verschillende bedrijven samen zitten. Kunnen opleidingen zijn inzake "Strategie voor de ondernemer", "Financieel management voor de ondernemer", "Krachtige resultaten door beter onderhandelen", ...(Men noemt dit soms "Opleidingscheques")


4BetterResults is erkend voor de KMO-portefeuille voor advies en opleiding:


Meer info?

Meer info over de KMO-portefeuille vindt u op: www.kmo-portefeuille.be.
Cevora:

Premies voor bedrijven van het  Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden of Paritair Comité 218

Cevora betaalt een deel van uw uitgaven terug, met een minimum aan administratieve formaliteiten. Deze tussenkomst kan gecumuleerd worden met andere voordelen zoals opleidingscheques, kortingen bij opleidingscentra enz. De korting kan oplopen tot 80 euro per lesdag. meer info: www.cevora.be.


BEA regeling?

Vroeger sprak men van "BEA cheques". Deze regeling is vervallen en is nu vervangen door de KMO-portefeuille subsidie (zie hoger).