Over 4BetterResults.be 

logo 4BetterResults. helpt gedreven ondernemers

Waarmee kunnen we u helpen?

4BetterResults adviseert sinds 2000 KMO-eigenaars om hun bedrijf te krijgen waar ze het willen.

Onze klanten zijn vooral tevreden over de resultaten die ze boeken en de onmiddellijke bruikbaarheid van het advies. We werken vaak in projecten (van vb. 6 à 10 contactdagen) en houden er van om op zo een manier advies te geven, dat we onszelf overbodig maken. Nadat u met ons een project heeft uitgevoerd heeft u ons voor dat project niet meer nodig.

We zijn vooral actief als managementadviseur op vlak van:

    • Strategische herpositionering
    • Structurering van het bedrijf
    • Internationalisatie
    • Marketingoptimalisatie (marketing management, geen design edm)
    • Advies bij overname of overlaten van het bedrijf

Inzake interim management (deeltijds of voltijds) zijn we vooral goed in:

    • Algemeen management
    • Financieel management
    • HR management (personeelsbeleid)
    • Marketing management

Nieuw programma:

Onlangs hebben we een nieuw programma ontwikkeld, waarop we behoorlijk trots zijn: op de grens tussen opleiding en advies: KMO BOOST! 2020. Dit programma laat u toe om enorm veel van onze ervaring te genieten in een vrij korte tijd, en om op heel efficiënte en slimme wijze uw KMO naar een hoger niveau te tillen.

Ondertussen hebben we in meer dan 200 KMO’s grote resultaatsverbeteringen teweeg gebracht

Onze klanten

    • Ons aanspreekpunt is altijd de KMO-eigenaar of KMO-manager zelf. Vanzelfsprekend zijn dat soms meerdere mensen (bedrijfseigenaars, vennoten, partner).
    • De KMO’s die we typisch helpen hebben tussen 0 en 150 werknemers en realiseren een omzet van 200.000 à 15 mio euro. Ze zijn actief in zeer diverse diensten- of productiesectoren.
    • Onze klanten appreciëren sterk de no-nonsense praktische bruikbaarheid van ons advies, en vooral de resultaten die ze nadien boeken.

We hebben het genoegen heel veel zeer tevreden klanten te hebben. We maken altijd dat onze klanten na het uitvoeren van het project, zelfstandig verder kunnen en ons niet meer nodig hebben. Niettegenstaande dit, komen meer dan 80% van onze klanten bij ons terug voor nieuwe (andere) opdrachten. Dit getuigt van hun grote tevredenheid.

Het team

    • De projecten worden uitgevoerd door Kurt Vandewalle, aangevuld met een team van zorgvuldig geselecteerde experten die worden ingezet op basis van de specifieke klantenvraag. We zetten enkel experten in die dezelfde resultaatgedreven mentaliteit hebben; die meer meedenken met de klant dan met zichzelf..
    • Het is op zich niet ons doel om zeer veel klanten te hebben. We willen iedere klant alle aandacht geven die hij verdient en zorgvuldig te helpen het beste van zijn bedrijf te maken.

Kurt Vandewalle

Kurt Vandewalle is zaakvoerder van 4BetterResults.be BVBA, een bedrijf dat als roeping heeft KMO-zaakvoerders in hun dagelijkse praktijk te helpen om betere resultaten te realiseren.

Vanuit die optiek is hij ook persoonlijk raadgever van meerdere bedrijfseigenaars en is hij lid van een aantal Raden Van Bestuur en Adviesraden en coördineert hij resultaatverbeteringsprogramma’s bij klanten.

Hij heeft uitvoerende, meestal leidinggevende functies waargenomen in diverse bedrijven. Hij was ook directielid van een opleidings- en consultingbedrijf en oprichtend directeur van een sectorspecifiek consulting en opleidingsbedrijf. Daarna startte hij zijn eigen bedrijf in managementadvies, om op heel praktische wijze KMO-eigenaars te kunnen helpen.

De expertise waar hij nu sterkst in is, situeert zich vooral op gebied van hulp bij overlaten en overname, optimalisatie van de bedrijfsstrategie en groeimanagement van bedrijven.

Hij is voornamelijk bedrijfseconomisch geschoold en heeft verschillende postuniversitaire diploma’s waaronder een ‘International Executive MBA’ aan de Vlerick School voor Management (suma cum laude). Hij heeft ook geparticipeerd aan diverse internationale colleges, onder meer bij professoren van INSEAD (Fontainebleau, FR), London Business School (UK), Harvard (USA), IMD Lausanne (CH) en IESE (Spanje).

De expertise die hij kon opdoen deelt hij bijkomend graag als gastprofessor entrepreneurship  in de Universiteit van Gent, de KULeuven en in de KMO-opleiding van de “Associatie Universiteit Gent”.

(Een uitgebreid CV is beschikbaar op aanvraag.)