Interim Management in de KMO:

 • Hoe gaat het in zijn werk?
 • Wat kan je er wel of niet mee doen?
 • Wat kost zo iets?

U ziet dit en andere praktische aspecten van interim management in de KMO in deze video:

De toegevoegde waarde van interim managers is vaak groot en komt vaak al vrij snel.

Soms zijn interim managers ook bereid te werken aan een goedkoper tarief als ze eventueel kunnen instappen in het kapitaal. Alles hangt af van waar jij best mee gediend bent.

We kunnen creatief meedenken en de beste oplossing voorstellen die jou best past.

Als je daarin interesse hebt, zitten we best gewoon eens samen.

Interim Management in KMO’s voeren we uit op drie wijzen:

1. Als tijdelijke vervanging van een bestaande manager of zelfs van de zaakvoerder:

vb. Wegens ziekte of vertrek van een directielid. Dit kan voltijds of deeltijds, volledig afhankelijk van uw behoeften.

2. Als deeltijdse specialist (marketing, sales management, financieel manager, …) of deeltijds manager:

Wanneer een bedrijf een behoefte voelt aan een specialist (vaak met managementverantwoordelijkheden), maar nog niet groot genoeg is om een “full time” specialist in dienst te nemen. Dit gebeurt dikwijls voor financiële managers, marketing professionals of personeelsmanagers. Vb. 1 dag per week, of afhankelijk van de behoeften meer of minder.

3. Als tijdelijke “extra” manager die een verander- of verbeterproject uitvoert:

vb. Het structureren van een bedrijf, het invoeren van een efficiëntie-verbeteringproject, het structureren van een onderneming, het realiseren van een fusie, marketingprojecten, organisatieveranderingen, en zo verder.  Soms is dit crisismanagement.  Kan voltijds of deeltijds, ook weer volledig flexibel, afhankelijk van de behoefte van de klant.

Zin in een interim manager in jouw KMO?

Dan zitten we best eens vrijblijvend samen om te zien 

wat we wel en wat we niet voor jou kunnen doen. 

Klik hieronder om een afspraak te maken.

We helpen KMO-eigenaars, ondernemers, soms met interim-management. Nu, wat is interim-management, in de KMO, in de praktijk?

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit het tijdelijk ter beschikking stellen van een manager die in uw bedrijf werkt.

Dit gaat dus niet zozeer over advies, of over managementadvies, maar eerder over het uitvoeren, daadwerkelijk uitvoeren van acties.

Iemand die de dingen realiseert in uw bedrijf.

Dit kan bijvoorbeeld een financieel manager zijn, een HR-manager, een operationeel manager, een marketingmanager, een algemeen manager. Dat zijn zo typische de vragen die we krijgen.

Die opdrachten kunnen voltijds zijn voor een beperkte periode, bijvoorbeeld van enkele maanden, of kunnen deeltijds zijn, bijvoorbeeld enkele dagen per maand.

Ik zal je enkele voorbeelden geven van zowel voltijds als deeltijds interim-management.

 

Enkele voorbeelden van voltijds interim management:

 • Zo denk ik aan iemand die ons vroeg om een deel van het bedrijf (een aparte business unit binnen het bedrijf) helemaal op punt te zetten. Dat liep daar wat stroef. Zijn vraag was ook dat onze interimmanager binnen ongeveer drie maand niet alleen het bedrijf, of dat deel, in orde zou zetten, maar ook haar eigen opvolger zou aanwerven.  Door een beroep te doen op interim management bij ons, had die bedrijfseigenaar dus een interim-manager aan boord met veel ervaring, die een stroeve, vrij technische organisatie goed deed lopen en een goede werknemer als manager voorstelde, een goede persoon als werknemer-manager voorstelde, om haar meteen op te volgen.
 • Misschien een ander voorbeeld. We kregen ook de vraag van een bedrijfseigenaar die om medische redenen enkele maanden zou ‘out’ zijn. Die had behoefte aan een full time algemeen manager voor enkele maanden, die hem zou vervangen en die het bedrijf zou runnen, in zijn plaats.

 

Misschien enkele voorbeelden van deeltijdse interimmanagers.

 • Ik denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat vrij snel aan het groeien was, en meer en meer marketing wilde doen. Ook internationaal.
  Gezien het belang hiervan voor de groei van de onderneming, wilden ze een marketingmanager in het bedrijf.
  Ze wilden iemand met ervaring.
  Die ervoor kon zorgen dat de marketing middelen – en dat kan soms wel eens oplopen – zeer efficiënt werden ingezet. Het probleem was dat ze geen full-time marketing manager nodig hadden. Eerder iemand voor pakweg 1 à 2 dagen per week. En dat was een perfecte job voor een welbeslagen marketing interim-manager.
 • Ik denk bijvoorbeeld ook aan de klant die gegroeid was naar een bedrijf van 100 werknemers op vrij korte termijn, en die de nood voelde om een financieel directeur in huis te hebben. Maar ook geen voltijdse, maar een stuk of 6 à 8 dagen per maand. Een beetje flexibel.
 • Of de klant die een ervaren HR-manager wilde, maar ook niet voltijds.
 • En zo verder.

 

Het voordeel van werken met goede interim-managers

 • Is dat je direct veel ervaring binnen haalt. En dat is waardevol.
 • Het zijn ook mensen die gewoon zijn zich zeer snel in te werken.

Wat kost een interim manager voor een KMO?

 • De marktprijzen hiervoor variëren zowat tussen 450 en 1000 euro per dag, afhankelijk van de complexiteit van de job, de duur (hoe langer de job duurt hoe lager de dagprijs en dergelijke). Het hangt ook af van de ervaring of specialiteit die je specifiek zoekt, de beschikbaarheid van de interimmanagers. Dat alles bepaalt een beetje de prijs.
 • Weet wel dat dit een all-in prijs is. En dit zit eigenlijk niet zo zeer ver van de normale kostprijs per dag van een dergelijk ervaren persoon. Pakweg 20-25% duurder. Maar je hebt wel de ervaring, iemand die zich zeer snel inwerkt, en je hebt de flexibiliteit. Je moet geen sociale patronale bijdragen meer betalen, of je moet ook geen vakantiegeld betalen, of eindejaarspremie. Je betaalt geen rekruteringskosten. U betaalt enkel per gepresteerde dag en u bouwt geen sociaal passief of een computer of een auto voorzien. En je hebt iemand met ervaring, veel ervaring. Die snel rendeert. 

Denk je dat dit iets kan zijn voor jou bedrijf?

 • Geef een seintje, en we zitten eens samen.
 • Aan zo een verkennend gesprek zijn voor jou geen kosten verbonden, en aan het eind van het gesprek kan ik jou een indicatie geven of we je kunnen helpen of niet, en meestal in de eerste 3 of 4 dagen daaropvolgend, kan ik je een of meerdere kandidaten uit onze experten voorstellen.

 

Interesse in Interim Management voor uw onderneming?

Interim-management in KMO: meer info:

Voordelen van interim-management:

 • Grote flexibiliteit inzake inzetbaarheid. Afhankelijk van de te realiseren taak van een dag per maand tot voltijds.
 • Direct de zo goed mogelijke expertise in huis. Interim-managers zijn ook gewoon zich snel in te werken en snel resultaten af te leveren
 • Een eerlijke kostprijs: U betaalt iets meer per dag dan wat het u per dag zou kosten om iemand voltijds in dienst te houden. Maar u heeft dan wel de flexibele inzetbaarheid en de andere voordelen.

Waarom doen bedrijven een beroep op interim managers? 

Waarom doen ondernemers een beroep op interim-managers?

Enkele concrete voorbeelden:

 • Een bedrijf is zo groot dat het stilaan behoefte krijgt aan een financieel manager,maar dat het zeker geen behoefte heeft aan fulltime financieel manager. Een dag per twee weken lijkt ideaal. 
 • Een bepaald project moet dringend uitgevoerd worden, maar het ontbreekt aan mankracht in het bedrijf. Een tijdelijke goed renderende hulp is welkom.
 • Een manager moet om gezondheidsredenen drie maand heel wat gas terug nemen.Zijn zorg is dat het bedrijf goed blijft lopen, en dat hij vanuit het ziekenhuis of van thuis uit toch op de hoogte blijft van zijn zaak en de belangrijkste beslissingen nog steeds neemt.
 • Een van de directieleden verlaat het bedrijfen de zaakvoerder wil de periode tot dat zijn vervanger is opgestart goed overbruggen, zodat het bedrijf er geen schade door leidt. Daarvoor is iemand nodig die naast zijn kennis het talent heeft zich snel in te werken en snel te renderen. Het is ook belangrijk dat de persoon flexibel kan tewerkgesteld worden, want we weten nu nog niet wanneer de nieuwe kandidaat zal kunnen starten.
 • Om het personeelsbeleid beter aan te pakken, zou het goed zijn intern een HR-manager in dienst te hebben. Maar voor slechts 1 dag per week.
 • Een zaakvoerder is overleden. Zijn familie wil de zaak verkopen, maar om de klanten niet te verliezen en om de waarde van het bedrijf niet te laten dalen, wordt er tijdelijk beroep gedaan op een interim-manager.
 • Een bedrijf wil zijn financieel rapporteringsysteem en nacalculatie eens grondig aanpakken. Het beschikt echter niet over de expertise om dit ten gronde te doen, en doet hiervoor een beroep op een financieel expert voor enkele dagen per maand gedurende bijvoorbeeld negen maand.
 • Een bedrijf zit ernstig in de problemen en heeft tijdelijk behoefte aan een crisismanager die alle nodige acties op korte termijn neemt, tot het bedrijf er weer bovenop zit.
 • Een bedrijf voelt dat het meer en meer aan marketing moet doen; de klanten komen minder “vanzelf”. Iemand zou zich hierover moeten ontfermen. Iemand met een ruime ervaring en een uitstekende kennis over marketing. Maar ook hier is een dag of twee per week voldoende. Misschien zelfs maar voor een half jaar of zo.
 • Een bedrijf wil sterk veranderen, en zou hiervoor graag een change manager gebruikendie gedurende enkele maanden de verandering leidt of intern begeleid, zoals afgesproken. 
 

Welk soort interim-manager vindt u bij ons?

De ene interim-manager is de andere niet. Heel wat interim-managers richten zich enkel naar grotere ondernemingen, waar ze specifieke projecten uitvoeren. Anderen werken jarenlange aan dezelfde opdracht. 
Waarvoor zijn onze interim-managers gekend?

 • Ze hebben veel ervaring en kennis opgedaan in de KMO-omgeving, als algemeen directeur of in hun specialiteit. Ze houden er van direct resultaten neer te zetten, en werken met een sterke bottom-line gedrevenheid. Ze denken met andere woorden als een zaakvoerder, zei het dat u vanzelfsprekend alle beslissingen blijft nemen. Deze mensen renderen ook heel sterk als Business Unit Manager.
 • Onze interim-managers zijn onafhankelijk en voeren hun taak met grote autonomie en bijzonder grote betrokkenheid (Vanzelfsprekend blijft u alle belangrijke beslissingen maken.) Dit houdt diverse voordelen in voor u. Ze zijn gewoon zichzelf telkens weer te bewijzen en zichzelf te motiveren. 
 • We volgen de manager goed op. En door onze lage overhead structuur, zorgen we er voor dat ook goede kwaliteit voor u betaalbaar Daarnaast betaalt u ook geen ziekte, vakantie, opleiding of dergelijke.
 

Denkt u er aan met een interim-manager te werken en wenst u nog enkele tips, gewoon uit de praktijk?

Bij de start van een interim-management traject zorgen we er voor samen de belangrijkste succesfactoren en hinderpalen te bespreken om zo van meet af aan de nodige beslissingen te nemen. We bespreken onder meer deze aspecten:

 1. Laat ik beginnen met wat volgens ons het allerbelangrijkste is: waar wilt u precies landen? Het is belangrijk zo duidelijk mogelijk de doelstellingen bepalen. Voor de start. Wanneer zal u gelukkig zijn op het einde van de rit? Waar wilt u precies dat die persoon uitkomt? Zowel qua meetbare doelstellingen als qua niet-meetbare. Hiervoor voldoende tijd nemen (op een gestructureerde wijze) rendeert vaak enorm nadien. We bespreken hierbij niet alleen over de inhoud maar ook ‘de manier waarop’.
 2. We bepalen ook zeer duidelijk wat de interim-manager niet
 3. Vanzelfsprekend is het belangrijk een goed gevoel te hebben met de interim-manager. Het moet klikken. Neem daarom best voldoende tijd voor een verkennend gesprek.
 4. Van bij de start bepalen we samen wanneer u de performantie van uw interim-manager met hem of haar bespreekt. Ideaal is hiervoor om de doelstellingen die u eerder heeft bepaald (zie eerste tip) te gebruiken.
 5. We waken er samen over dat de interim-manager een lange termijn visie houdt. En dat zijn betrokkenheid groot blijft. 4BetterResults ontfermt zich hier sterk over.
 6. Last but not least: wees zeer open tegenover de interim-manager. En verlang dit ook naar u toe.
 

 

Wil je meer info?

Wil je weten wat we eventueel voor je kunnen doen inzake interim management voor jouw bedrijf?

Dan overleggen we best eens. 

Bel ons eens op op 0032 (0)56 53 12 00, of stuur een mailtje naar support @ 4betterresults.be of vul dit gewoon in en we horen elkaar dan eens:

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we het E-boek (pdf) best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

We zijn het wettelijk niet verplicht, maar we geloven zo sterk in onze opleidingen,
dat we je deze sterke & eenvoudige garantie geven:

Je weet nooit dat je intekent, en denkt: “hoh, dat is niet echt voor mij”. Geen probleem. Laat het ons weten binnen de 10 dagen (op support@4betterresults.com), we desactiveren je account, en je krijgt je geld terug. Want we willen dat iedere klant tevreden is.

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we je E-Book best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we je e-book best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Wil je meer winst? Met dezelfde inspanningen?

Unieke, vaak vergeten tips om lekker meer te verdienen 

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Profiteer nu van onze ervaring, pas meteen toe en pluk de vruchten direct.

Wil je meer winst? 

Met dezelfde inspanningen? 

Unieke, vaak vergeten tips die je meteen kan toepassen:

Veel leesplezier !

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming
24 direct toepasbare tips waar bedrijfsleiders niet meteen aan denken