Deeltijds of voltijds


Interim Management in KMO's

Interim Management in KMO’s voeren we uit op drie wijzen:

1. Als tijdelijke vervanging van een bestaande manager of zelfs van de zaakvoerder:

vb. Wegens ziekte of vertrek van een directielid. Dit kan voltijds of deeltijds, volledig afhankelijk van uw behoeften.

2. Als deeltijdse specialist (marketing, sales management, financieel manager, …) of deeltijds manager:

Wanneer een bedrijf een behoefte voelt aan een specialist (vaak met managementverantwoordelijkheden), maar nog niet groot genoeg is om een “full time” specialist in dienst te nemen. Dit gebeurt dikwijls voor financiële managers, marketing professionals of personeelsmanagers. Vb. 1 dag per week, of afhankelijk van de behoeften meer of minder.

3. Als tijdelijke “extra” manager die een verander- of verbeterproject uitvoert:

vb. Het structureren van een bedrijf, het invoeren van een efficiëntie-verbeteringproject, het structureren van een onderneming, het realiseren van een fusie, marketingprojecten, organisatieveranderingen, en zo verder.  Soms is dit crisismanagement.  Kan voltijds of deeltijds, ook weer volledig flexibel, afhankelijk van de behoefte van de klant.

Zin in een interim manager in jouw KMO?

Dan zitten we best eens vrijblijvend samen om te zien wat we wel en wat we niet voor jou kunnen doen. 

Klik hieronder om een afspraak te maken.

Interim-management in KMO: meer info:

Voordelen van interim-management:

 • Grote flexibiliteit inzake inzetbaarheid. Afhankelijk van de te realiseren taak van een dag per maand tot voltijds.
 • Direct de zo goed mogelijke expertise in huis. Interim-managers zijn ook gewoon zich snel in te werken en snel resultaten af te leveren
 • Een eerlijke kostprijs: U betaalt iets meer per dag dan wat het u per dag zou kosten om iemand voltijds in dienst te houden. Maar u heeft dan wel de flexibele inzetbaarheid en de andere voordelen.

Waarom doen bedrijven een beroep op interim managers? 

Enkele concrete voorbeelden:

 • Een bedrijf is zo groot dat het stilaan behoefte krijgt aan een financieel manager,maar dat het zeker geen behoefte heeft aan fulltime financieel manager. Een dag per twee weken lijkt ideaal. 
 • Een bepaald project moet dringend uitgevoerd worden, maar het ontbreekt aan mankracht in het bedrijf. Een tijdelijke goed renderende hulp is welkom.
 • Een manager moet om gezondheidsredenen drie maand heel wat gas terug nemen.Zijn zorg is dat het bedrijf goed blijft lopen, en dat hij vanuit het ziekenhuis of van thuis uit toch op de hoogte blijft van zijn zaak en de belangrijkste beslissingen nog steeds neemt.
 • Een van de directieleden verlaat het bedrijfen de zaakvoerder wil de periode tot dat zijn vervanger is opgestart goed overbruggen, zodat het bedrijf er geen schade door leidt. Daarvoor is iemand nodig die naast zijn kennis het talent heeft zich snel in te werken en snel te renderen. Het is ook belangrijk dat de persoon flexibel kan tewerkgesteld worden, want we weten nu nog niet wanneer de nieuwe kandidaat zal kunnen starten.
 • Om het personeelsbeleid beter aan te pakken, zou het goed zijn intern een HR-manager in dienst te hebben. Maar voor slechts 1 dag per week.
 • Een zaakvoerder is overleden. Zijn familie wil de zaak verkopen, maar om de klanten niet te verliezen en om de waarde van het bedrijf niet te laten dalen, wordt er tijdelijk beroep gedaan op een interim-manager.
 • Een bedrijf wil zijn financieel rapporteringsysteem en nacalculatie eens grondig aanpakken. Het beschikt echter niet over de expertise om dit ten gronde te doen, en doet hiervoor een beroep op een financieel expert voor enkele dagen per maand gedurende bijvoorbeeld negen maand.
 • Een bedrijf zit ernstig in de problemen en heeft tijdelijk behoefte aan een crisismanager die alle nodige acties op korte termijn neemt, tot het bedrijf er weer bovenop zit.
 • Een bedrijf voelt dat het meer en meer aan marketing moet doen; de klanten komen minder “vanzelf”. Iemand zou zich hierover moeten ontfermen. Iemand met een ruime ervaring en een uitstekende kennis over marketing. Maar ook hier is een dag of twee per week voldoende. Misschien zelfs maar voor een half jaar of zo.
 • Een bedrijf wil sterk veranderen, en zou hiervoor graag een change manager gebruikendie gedurende enkele maanden de verandering leidt of intern begeleid, zoals afgesproken. 
 

Wat kost zo een interim-manager u?

Voor een interim-manager wordt er meestal met dagprijzen gewerkt. Deze prijzen zijn iets duurder (pakweg 10 à 15%) dan de dagkostprijs van een loontrekkende die deze activiteit uitvoert. Voor die kleine meerkost krijgt u wel een aantal belangrijke voordelen:

 • U haalt een ervaren manager in huis die gewoon is om zich op korte tijd in te werken en snel te renderen
 • Tijdelijke kost: eens een opdracht is afgewerkt, verlaat de persoon normaal gezien het bedrijf
 • U betaalt geen rekruteringskosten. U betaalt enkel per gepresteerde dag en u bouwt geen sociaal passief op
 

Welk soort interim-manager vindt u bij ons?

De ene interim-manager is de andere niet. Heel wat interim-managers richten zich enkel naar grotere ondernemingen, waar ze specifieke projecten uitvoeren. Anderen werken jarenlange aan dezelfde opdracht. 
Waarvoor zijn onze interim-managers gekend?

 • Ze hebben veel ervaring en kennis opgedaan in de KMO-omgeving, als algemeen directeur of in hun specialiteit. Ze houden er van direct resultaten neer te zetten, en werken met een sterke bottom-line gedrevenheid. Ze denken met andere woorden als een zaakvoerder, zei het dat u vanzelfsprekend alle beslissingen blijft nemen. Deze mensen renderen ook heel sterk als Business Unit Manager.
 • Onze interim-managers zijn onafhankelijk en voeren hun taak met grote autonomie en bijzonder grote betrokkenheid (Vanzelfsprekend blijft u alle belangrijke beslissingen maken.) Dit houdt diverse voordelen in voor u. Ze zijn gewoon zichzelf telkens weer te bewijzen en zichzelf te motiveren. 
 • We volgen de manager goed op. En door onze lage overhead structuur, zorgen we er voor dat ook goede kwaliteit voor u betaalbaar Daarnaast betaalt u ook geen ziekte, vakantie, opleiding of dergelijke.
 

Denkt u er aan met een interim-manager te werken en wenst u nog enkele tips, gewoon uit de praktijk?

Bij de start van een interim-management traject zorgen we er voor samen de belangrijkste succesfactoren en hinderpalen te bespreken om zo van meet af aan de nodige beslissingen te nemen. We bespreken onder meer deze aspecten:

 1. Laat ik beginnen met wat volgens ons het allerbelangrijkste is: waar wilt u precies landen? Het is belangrijk zo duidelijk mogelijk de doelstellingen bepalen. Voor de start. Wanneer zal u gelukkig zijn op het einde van de rit? Waar wilt u precies dat die persoon uitkomt? Zowel qua meetbare doelstellingen als qua niet-meetbare. Hiervoor voldoende tijd nemen (op een gestructureerde wijze) rendeert vaak enorm nadien. We bespreken hierbij niet alleen over de inhoud maar ook ‘de manier waarop’.
 2. We bepalen ook zeer duidelijk wat de interim-manager niet
 3. Vanzelfsprekend is het belangrijk een goed gevoel te hebben met de interim-manager. Het moet klikken. Neem daarom best voldoende tijd voor een verkennend gesprek.
 4. Van bij de start bepalen we samen wanneer u de performantie van uw interim-manager met hem of haar bespreekt. Ideaal is hiervoor om de doelstellingen die u eerder heeft bepaald (zie eerste tip) te gebruiken.
 5. We waken er samen over dat de interim-manager een lange termijn visie houdt. En dat zijn betrokkenheid groot blijft. 4BetterResults ontfermt zich hier sterk over.
 6. Last but not least: wees zeer open tegenover de interim-manager. En verlang dit ook naar u toe.
 

Meer info?

Wilt u meer info? Neem gerust met ons contact op. Een gesprek lost snel veel onduidelijkheden en vragen op. Al snel wordt duidelijk of we iets voor u kunnen doen, en zo ja, hoe we u kunnen helpen. Stuur ons gewoon een mailtje of vraag hier een (kostenloos) verkennend gesprek en we doen verder het nodige:

Sluit Menu