Iets meer over de zaakvoerder?

Kurt Vandewalle is zaakvoerder van 4BetterResults.be BV, een bedrijf dat als roeping heeft KMO-zaakvoerders in hun dagelijkse praktijk te helpen om betere resultaten te realiseren.

Vanuit die optiek is hij ook persoonlijk raadgever van meerdere bedrijfseigenaars en is hij lid van een aantal Raden Van Bestuur en Adviesraden en coördineert hij resultaatverbeteringsprogramma’s bij klanten.

Hij heeft uitvoerende, meestal leidinggevende functies waargenomen in diverse bedrijven. Daarna was hij Business Unit manager en later directielid van een opleidings- en consultingbedrijf en werd daarna oprichtend directeur van een sectorspecifiek consulting en opleidingsbedrijf. Daarna startte hij zijn eigen bedrijf in managementadvies, om op heel praktische wijze KMO-eigenaars te kunnen helpen.

De expertise waar hij nu sterkst in is, situeert zich vooral op gebied van hulp bij overlaten en overname, optimalisatie van de bedrijfsstrategie en groeimanagement van bedrijven.

Hij is voornamelijk bedrijfseconomisch geschoold en heeft verschillende postuniversitaire diploma’s waaronder een ‘International Executive MBA’ aan de Vlerick School voor Management (suma cum laude). Hij heeft ook geparticipeerd aan diverse internationale colleges, onder meer bij professoren van INSEAD (Fontainebleau, FR), London Business School (UK), Harvard (USA), IMD Lausanne (CH) en IESE (Spanje).

De expertise die hij kon opdoen deelt hij bijkomend graag als gastprofessor entrepreneurship  in de Universiteit van Gent, de KULeuven en in de KMO-opleiding van de “Associatie Universiteit Gent”.

(Een uitgebreid CV is beschikbaar op aanvraag.)