Disclaimer

Alles wat u tijdens de dienstverlening (vb. opleiding, advies, individuele begeleiding, interim-management, …) van 4BetterResults verneemt, is met zorg bekomen en gegeven.

De zaken die door 4BetterResults aangeraden worden, hebben al dikwijls – vaak tientallen keren – in de praktijk hun nut bewezen. Bewezen resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst.

4BetterResults heeft tot doel de klant zo efficiënt mogelijk te helpen om de doelstellingen die de klant zich voorneemt, te realiseren.

4BetterResults zelf, noch medewerkers, noch onderaannemers of partners van 4BetterResults kunnen echter op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat bekomen door het toepassen van het advies, de opleidingen, of enige andere dienstverlening van 4BetterResults.

4BetterResults is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van onze dienstverlening heeft verkregen. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 4BetterResults zelf of haar leidinggevenden.