Een krachtige resultaatgevende opleiding voor ondernemers die echt aan hun bedrijf willen werken: Onze mini-MBA opleiding

Waarom noemen we onze top opleiding een “Mini-MBA-opleiding”?

Eigenlijk hebben we gezien dat er een vijftal manageentdomeinen zijn in het bedrijf waar een zaakvoerder belangrijke managementacties kan nemen. 

 1. Eén belangrijk domein is natuurlijk het financiële.
 2. Een ander belangrijk domein is natuurlijk alles wat te maken heeft – en we hebben dat gegroepeerd – alles wat te maken heeft met klanten. En dan hebben we het over “hoe ga je om met uw klanten?” en “klantentevredenheid”, “marketing management”, “sales management” om de klanten binnen te krijgen.
  Dit hebben we allemaal gegroepeerd onder één blok: “klanten, marketing, sales”.
 3. Een derde blok waarin je acties kunt nemen, of een derde groep waarin je acties kunt nemen, dat zijn alle acties die te maken hebben met het operationele.
  Eigenlijk alles wat nodig is om de machine te laten draaien; om ervoor te zorgen dat u uw dienst kunt verlenen of uw product kunt maken en kunt op de plaats krijgen waar het moet zijn.
  Dan denk ik bijvoorbeeld aan personeelsmanagement wat enorm belangrijk is natuurlijk. Dan denk ik aan inkoopmanagement, productieoptimalisatie, efficiëntieverbeteringen, sturen op een wijze manier met doelstellingen in uw organisatie, … en dergelijke meer. Al die zaken hebben dan te maken met het operationele.
 4. En dan is er nog een vierde familie van zéér belangrijke doelstellingen waarmee we in de praktijk een ENORM groot verschil hebben betekend in heel veel verschillende bedrijven en dat is: alles wat te maken heeft met strategische aspecten. Corporate strategy, bedrijfstrategie.
 5. En dan hebben we ook gezien in de praktijk dat er nog één domein is, wat eigenlijk wel dikwijls een zeer belangrijk hefboom is, en soms een beetje over het hoofd wordt gezien en dat brengt me bij de vijfde familie van mogelijke actiedomeinen en dat is: alles wat te maken heeft met het ontwikkelen van “kennis, vaardigheden en attitude“. We noemen dat competenties. 

En dat zijn eigenlijk vijf zeer grote domeinen waarop u acties kunt nemen en als we daar nu een kader rondtrekken rond die vijf domeinen dan ziet u eigenlijk een schematische voorstelling van een bedrijf met de actidomeinen daarin. 

En natuurlijk: een bedrijf opereert niet in het luchtledige maar opereert in een omgeving met klanten, met wetgeving, met concurrenten die bepaalde zaken doen, … 

Dus dat is ook iets wat wij in ogenschouw moeten nemen: alles wat te maken heeft buiten ons bedrijf. Want dat is dikwijls het begin ook van alles wat te maken heeft in het bedrijf. Zeker op strategisch vlak maar ook op andere vlakken.

En eigenlijk zijn dit de thema’s waarover het gaat in deze opleiding.

We hebben dit opgedeeld in 12 modules. 

En zo gaat u zien dat al die tools en ideeën en concepten en zo die in de “Mini-MBA” aan bod komen, dat die eigenlijk zeer sterk gelijklopend zijn met hetgene wat je ziet in een grote MBA-opleiding, zij het wel dat alles wat je hier gaat zien in die opleiding echt vertaald is naar het niveau van een kleine en een middelgrote onderneming én dat het ook niet veel theorie bevat, maar dingen die je meteen kunt toepassen. 

Het is gebaseerd op theorie, maar het is zo verpakt, zo uitgelegd, dat u het allemaal meteen zult kunnen toepassen.

En er wordt ook geen overbodige uitleg gegeven van dingen die u wel heel veel tijd kosten en misschien een beetje interessant zijn om te weten, maar die u niet direct kunt gebruiken.

Alles wat wij doen is eigenlijk zo opgemaakt dat wij vooral uw tijdsinvestering zeer goed willen laten renderen. Versta je? 

En zo is eigenlijk de link tussen hetgene wat u gaat zien in die opleiding en de traditionele MBA-opleiding eigenlijk vrij groot.

Ik zie u in die fantastische “Mini-MBA-opleiding“. 

Je zal zo blij zijn dat je ermee gestart bent.

Tot binnenkort.

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we het E-boek (pdf) best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

We zijn het wettelijk niet verplicht, maar we geloven zo sterk in onze opleidingen,
dat we je deze sterke & eenvoudige garantie geven:

Je weet nooit dat je intekent, en denkt: “hoh, dat is niet echt voor mij”. Geen probleem. Laat het ons weten binnen de 10 dagen (op support@4betterresults.com), we desactiveren je account, en je krijgt je geld terug. Want we willen dat iedere klant tevreden is.

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we je E-Book best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we je e-book best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Wil je meer winst? Met dezelfde inspanningen?

Unieke, vaak vergeten tips om lekker meer te verdienen 

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Profiteer nu van onze ervaring, pas meteen toe en pluk de vruchten direct.

Wil je meer winst? 

Met dezelfde inspanningen? 

Unieke, vaak vergeten tips die je meteen kan toepassen:

Veel leesplezier !

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming
24 direct toepasbare tips waar bedrijfsleiders niet meteen aan denken